รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ>>

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการรณณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้า ได้ร่วมโครงการรณณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และเดิน รณณรงค์บริเวรตลาดอินโดจีน
อ่านต่อ>>

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ>>

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged | Leave a comment

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหา กรณีผู้ตกทุกข์ยากเลี้ยงดูคนพิการ

นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหา กรณีผู้ตกทุกข์ยากเลี้ยงดูคนพิการ
อ่านต่อ>>

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหา กรณีผู้ตกทุกข์ยากเลี้ยงดูคนพิการ

นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหา กรณีผู้ตกทุกข์ยากเลี้ยงดูคนพิการ

อ่านต่อ>>

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ>>

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

วันเยาวชนแห่งชาติ​ จังหวัดมุกดาหาร​ 2561

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ​ จังหวัดมุกดาหาร​ 2561  ณ​ หอประชุมแก้วมุกดา​ โรงเรียนมุกดาหาร​  โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานพิธี

อ่านต่อ>>

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

ดำเนินกิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคม   แม่วัยรุ่นและครอบครัว 4 มิติ

เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคม   แม่วัยรุ่นและครอบครัว 4 มิติ กาย จิต สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

ดำเนินกิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคม  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรแล้วพร้อมผู้ดูแล จำนวน 20 คน
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment