รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109  Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการเด็กและเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

วันที่ 5 มีนาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการเด็กและเยาวชนไทยหัวใจสะอาด “เด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุมรวงข้าว Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นแม่วัยรุ่นในพื้นที่ตำบลบ้านโคก Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2563 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2562 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยทีม One home ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment