รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2560

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2560  รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

บ้านพักเด็กฯ จัดกิจกรรม แจกของรางวัลเด็กๆ เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม2561

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร นำโดยนางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และทีม one home พม.มุกดาหาร จัดกิจกรรม แจกของรางวัลเด็กๆ เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณ งานกาชาด ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

โครงการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อน การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และทีม One Home พม.มุกดาหาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของงมนุษย์ ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อน การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรม พลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นางาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมทีมงาน ร่วมทำบุญตักบาตร จิตอาาบำเพ็ญประโยชน์ และเลี้ยงอาหารนักเรียนพิการทางการได้ยิน ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนาย ไพฑูรย์ รักประเทศ ผู้ว่าราชการจัหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged , | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2560 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย  000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2560 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย  000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Tagged | Leave a comment

บ้านพักเด็กฯร่วมกับ ทีม OneHome มุกดาหาร จัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับททีม One  Home พม.มุกดาหาร และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯ มุกดาหาร โดยมีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 35 คน จาก 7 อำเภอ ในจัดหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged , | Leave a comment

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่พบผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยราชการ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร (OneHome) ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านม่วงไข่ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และได้มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวละ 1000 บาท จำนวน 5ครอบครัว โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged , | Leave a comment

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจิตอาสาในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจิตอาสา แจกผลไม้ กล้วยน้ำว้า 1000 ลูก และวางดออกไม้จันทน์ เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัยครั้งสุดท้าย ด้วยความอาลัยยิ่ง

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าภูฮัง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าภูฮัง บ้านเตาถ่าน ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ประสานงพร้อม 27 หน่วยงาน ในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน ร่วมทอดกฐิน โดยมียอดปัจจัย 141,149 บาท
Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged , | Leave a comment