รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2563 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109  Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2563 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ และหน่วยงานในสังกัด พมใมุกดาหร (ONE HOME) ร่วมโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย Continue reading

Share This:

Posted in ข่าวบ้านพักฯ | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 2563 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109  Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการเด็กและเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

วันที่ 5 มีนาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการเด็กและเยาวชนไทยหัวใจสะอาด “เด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุมรวงข้าว Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นแม่วัยรุ่นในพื้นที่ตำบลบ้านโคก Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment