Author Archives: banpakadmin

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมุกดาหาร ด … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

โครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สภาเ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ หอประชุมอำเภอหนองสูง

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สภาเ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชน ณ หอประชุม อบต.กุดแข้

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.บ้านพ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัว

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 บ้านพักเด็กและ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่าย รายเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ … Continue reading

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนให้กับเด็กและเยาวชนตำบลโพนทราย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

กิจกรรมการจัดระเบียบขอทาน “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ”

วันที่ 27 กพ. 2562 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านพักเด็กและ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ ให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสูงใต้

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเด็กและเ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment