Author Archives: banpakadmin

กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระก … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

ติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. บ้า … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในองค์กร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่บ้านพัก … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2562 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 24 เมษายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ “สงกรานต์เด็กและเยาวชนต้องปลอดภัย”

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment