Author Archives: banpakadmin

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563 … Continue reading

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการเด็กและเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

วันที่ 5 มีนาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบค … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ … Continue reading

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางมยุรี … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2563 … Continue reading

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 256 … Continue reading

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 นางมยุรี อึ้งตระกู … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment