Author Archives: banpakadmin

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานการลงพื้นที่ประชุมทีมสหวิชาชีพ กรณีผู้ประสบปัญหา เด็กอยู่ในสภาวะยากลำบาก

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นางมยุรี อึ้ง … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรายงานตัวและแนะนำตัวดำรงตำแหน่งใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นางมยุรี อ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2561

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 256 … Continue reading

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

กิจกรรม ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562

บรรยากาศการจัดกิจกรรม ในงานกาชาดและงานขอ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged | Leave a comment

อบรมณ์การผลิตสื่อ คลิปวีดีโอ สื่อสร้างสรรค์ ในโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางสาวจริญญา … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 หัวหน้าบ้านพั … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานความคืบหน้า การดำเนินงานเก็บข้อมูลแบบสอบถามแนวทางการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 บ้านพักเด็และ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานการลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหา ครอบครัวฐานะยากจน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 หัวหน้าบ้า … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานงบทดรองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2 … Continue reading

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment