Category Archives: Uncategorized

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธานและการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล

8 พฤศจิกายน 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูลหัวห … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ร่วมประชุม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นา … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรม … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนแออัด/แหล่งก่อสร้าง

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ดำเนินโครงการพัฒนา … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

ข่าวประกาศ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหว … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อปฏิบัติเพื่อฝึกหาความสุข

ข้อปฏิบัติเพื่อฝึกหาความสุข มีสิ่งดีๆมาฝ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment