Category Archives: โครงการ

โครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สภาเ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ หอประชุมอำเภอหนองสูง

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สภาเ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเด็กและเยาวชน ณ หอประชุม อบต.กุดแข้

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.บ้านพ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัว

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 บ้านพักเด็กและ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนให้กับเด็กและเยาวชนตำบลโพนทราย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านพักเด็กและ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ ให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสูงใต้

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเด็กและเ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16. … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการอบรมการป้องกันและไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ส … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

พิธีเปิดโครงการ​ ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น​ จัดโดย​ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ 28​ มกราคม​ 2562​ นางมยุรี​ อึ้งต … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment