Category Archives: โครงการ

กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระก … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

ติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับแม่วัยรุ่น

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. บ้า … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 24 เมษายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ “สงกรานต์เด็กและเยาวชนต้องปลอดภัย”

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ระบบคุ้มครองเด็กจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 3 เมษายน 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ตำบลนาอุดม

วันที่ 29 มีนาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบ … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment