Category Archives: โครงการ

อบรมณ์การผลิตสื่อ คลิปวีดีโอ สื่อสร้างสรรค์ ในโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางสาวจริญญา … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการปฏิบัติการ ถนนชุมชนปลอดภัย ลดเมาเพิ่มสุข

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 บ้านพักเด็กแล … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการรณณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางสาวจริญญา … Continue reading

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

ดำเนินกิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคม   แม่วัยรุ่นและครอบครัว 4 มิติ

เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 บ้านพักเด … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

ดำเนินกิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 บ้านพักเด … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

กิจกรรมขยายผล จัดสวัสดิการสังคม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 บ้านพักเด … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

กิจกรรมรณรงค์ เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เล่นพนันบอล และต่อต้านการค้ามนุษย์

เมื่อวันี่ 22 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญญา … Continue reading

Posted in โครงการ | Tagged , | Leave a comment

โครงการเปิดพื้นที่วัยใส เข้าใจเรื่องเพศ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญญา วันท … Continue reading

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญญา วันท … Continue reading

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสาวจริญญา … Continue reading

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment