Category Archives: กิจกรรมบ้านพัก

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในองค์กร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่บ้านพัก … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกู … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 20 มีนาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมุกดาหาร ด … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมการจัดระเบียบขอทาน “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ”

วันที่ 27 กพ. 2562 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านพักเด็กและ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรมนำสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านพักเด็กและค … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

สภาเด็กฯมุกดาหาร

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 บ้านพักเด็กแล … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment