Category Archives: กิจกรรมบ้านพัก

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมุกดาหาร ด … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมการจัดระเบียบขอทาน “สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ”

วันที่ 27 กพ. 2562 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านพักเด็กและ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรมนำสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านพักเด็กและค … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

สภาเด็กฯมุกดาหาร

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 บ้านพักเด็กแล … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 บ้านพักเด็กแล … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานวันคนพิการสากล

วันที่ 24 มกราคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกู … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

บ้านพักเด็กฯมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมถนนเด็กเดินฯ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 บ้านพักเด็กแล … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 12 มกราคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบ … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานการลงพื้นที่ประชุมทีมสหวิชาชีพ กรณีผู้ประสบปัญหา เด็กอยู่ในสภาวะยากลำบาก

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นางมยุรี อึ้ง … Continue reading

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment