ร่วมพิธี เนื่องในวันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.