รายงานการลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหา ครอบครัวฐานะยากจน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะดูแลได้

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.