รายงานความคืบหน้า การดำเนินงานเก็บข้อมูลแบบสอบถามแนวทางการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 บ้านพักเด็และครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา ลงพื้นที่ประสานงานและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม แนวทางป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการช่วยเหลือแม่วัยรุ่น อายุ 10-19ปี จำนวน 352 ราย

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.