ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บ้านพักฯ เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

 

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.