อบรมณ์การผลิตสื่อ คลิปวีดีโอ สื่อสร้างสรรค์ ในโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยดำเนินโครงการ อบรมณ์การผลิตสื่อ คลิปวีดีโอ สื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน

 

Share This:

This entry was posted in โครงการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.