หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรายงานตัวและแนะนำตัวดำรงตำแหน่งใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เข้าพบนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรายงานตัวและแนะนำตัวที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.