รายงานการลงพื้นที่ประชุมทีมสหวิชาชีพ กรณีผู้ประสบปัญหา เด็กอยู่ในสภาวะยากลำบาก

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ กรณีผู้ประสบปัญหา เด็กอยู่ในสภาวะยากลำบาก 

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.