โครงการ ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน อาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม โดยสภาเด็กและเยาวชน ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Share This:

This entry was posted in โครงการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.