โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วัมที่ 16 สิงหาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองแวง ณ โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 70 คน

Share This:

This entry was posted in โครงการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.