ดำเนินการจัดประชุม โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

วัมที่ 20 สิงหาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดประชุม โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Share This:

This entry was posted in โครงการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.