เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร 2562

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายศุภกร มูล​สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานพญาศรีภุชงค์​มุกดานาคราช แก่งกะเบา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร พร้อมแขกผู้มีเกียรติประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหารอปท.ในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย และมีเด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 400 คน


Share This:

This entry was posted in โครงการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.