กิจกรรมเวทีสิทธิเด็ก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมเวทีสิทธเด็ก ในวาระครบรอบ 30ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.