ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธาน และการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล

นางมยุรี อึ้งตระกูลหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารและคณะร่วมกับ นายมณเทียร บรรจง ท้องถิ่นอำเภอเมืองมุกดาหาร ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกประธาน และการคัดเลือกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบล

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.