ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดงหลวง

 ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดงหลวง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนทุกตำบล/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานเด็กและเยาวชน จำนวน ๓๐ คนโดยผลการคัดเลือก นายชาญศิลป์ สุพร ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอดงหลวง

Share This:

This entry was posted in โครงการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.