ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 9 มกราคม 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน พมจ. มุกดาหาร

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.