ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยทีม One home ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยมีกิจกรรม ศิลปะประดิษฐ์ วาดภาพ ระบายสี เล่นเกมส์ และลุ้นรับของรางวัลต่างๆ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ เป็นประธานในพิธี

Share This:

This entry was posted in กิจกรรมบ้านพัก. Bookmark the permalink.

Comments are closed.