โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นแม่วัยรุ่นในพื้นที่ตำบลบ้านโคก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Share This:

This entry was posted in โครงการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.