โครงการเด็กและเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

วันที่ 5 มีนาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการเด็กและเยาวชนไทยหัวใจสะอาด “เด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ห้องประชุมรวงข้าว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Share This:

This entry was posted in โครงการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.