โครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ และหน่วยงานในสังกัด พมใมุกดาหร (ONE HOME) ร่วมโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ณ วัดนิรมิตร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Share This:

This entry was posted in ข่าวบ้านพักฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.