สถิติผู้ใช้บริการ

สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

– สถิติผู้ใช้บริการที่เข้าพักในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2556-2558
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2558
– สถิติการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ประจำปีงบประมาณ  2558
สถิติผู้ใช้บริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายงานสถิติ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC และศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 

Share This:

Comments are closed.