อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ของบ้านพักฯ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ 309 ม.4 บ้านกุดโง้ง ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 042673511 สายด่วย 1300

pi1

ป้ายหน้าสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน

โต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่

ภายในสำนักงาน

ห้องกิจกรรม

ห้องกิจกรรม

pi9-1

pi9-2

ห้องประชุม

ห้องพักเจ้าหน้าที่เวร

ห้องพักหญิง

ห้องพักชาย

ห้องน้ำ/อาบน้ำ

ห้องครัว

รถสำนักงานและศูนย์ประชาบดี

 

Share This:

Comments are closed.