ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ระบบคุ้มครองเด็กจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 3 เมษายน 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความเข้มแข็ง ระบบคุ้มครองเด็กจังหวัดมุกดาหาร Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

ร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2562 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ตำบลนาอุดม

วันที่ 29 มีนาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ สร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ตำบลนาอุดม Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ตำบลหว้านใหญ่

วันที่ 26 มีนาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ สร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ตำบลหว้านใหญ่ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ตำบลมุกดาหาร

วันที่ 22 มีนาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการ สร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ตำบลมุกดาหาร Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่ 20 มีนาคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมออกบูทจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดมุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment