ร่วมพิธี เนื่องในวันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานการลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหา ครอบครัวฐานะยากจน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว มอบหมายให้ฝ่ายสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำเงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ติดตามความคืบหน้า การคัดเลือกสภาเด็กออกกึ่งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกติดตามความคืบหน้าการคัดเลือกสภาเด็กออกกึ่งหนึ่ง ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กแห่งชาติ  (ฉบับที่2) พศ. 2560
Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

ติดตามความคืบหน้า การคัดเลือกสภาเด็กออกกึ่งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกติดตามความคืบหน้าการคัดเลือกสภาเด็กออกกึ่งหนึ่ง ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กแห่งชาติ  (ฉบับที่2) พศ. 2560 Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

โครงการปฏิบัติการ ถนนชุมชนปลอดภัย ลดเมาเพิ่มสุข

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรม โครงการปฏิบัติการ ถนนชุมชนปลอดภัย ลดเมาเพิ่มสุข ปฏิบัติการชุมชนอาสาลดเมา ลดอุบัติเหตุ Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อน พรบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พศ 2559

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อน พรบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พศ 2559 ณ โรมแรมสุนีย์ โฮลแทล แอน คอนเวนชั่นเซนเตอร์ Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2561

รายงานงบทดรองเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

รายงานงบทดรองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561

รายงานงบทดรองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ>>

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

โครงการรณณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้า ได้ร่วมโครงการรณณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และเดิน รณณรงค์บริเวรตลาดอินโดจีน
อ่านต่อ>>

Share This:

Posted in โครงการ | Tagged | Leave a comment

กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กฯ เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ>>

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Tagged | Leave a comment