กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ณ ลานพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ต.โป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

โครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน อ.เมือง จ. มุกดาหาร​ Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

โครงการอบรมการป้องกันและไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. สภาเด็กและเยาวชนอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการป้องกันและไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ หอประชุมโรงเรียนดงหลวงวิทยา อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรมนำสื่อสร้างสรรค์” จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรมนำสื่อสร้างสรรค์” ที่จังหวัดยโสธร

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2562 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รหัสเบิกจ่าย 000000600500109 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in รายงานงบทดลองเบิกจ่าย | Leave a comment

พิธีเปิดโครงการ​ ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น​ จัดโดย​ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ 28​ มกราคม​ 2562​ นางมยุรี​ อึ้งตระกูล​ หัวหน้าบ้านพักเด็กและ​ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ​ ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น​ จัดโดย​ สภาเด็กและเยาวชนอำเภอนิคมคำสร้อย ณ​ โรงเรียนโชคชัยวิทยา

Continue reading

Share This:

Posted in โครงการ | Leave a comment

สภาเด็กฯมุกดาหาร

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร นำคณะสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกบูทจัดกิจกรรมในโครงการ “ถนนเด็กเดินเพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ ณ ลานสกลละเบ๋อ จ. สกลนคร

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ต.นำ้เที่ยง อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงานวันคนพิการสากล

วันที่ 24 มกราคม 2562 นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment

บ้านพักเด็กฯมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมถนนเด็กเดินฯ จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน (แลนด์มาร์คจังหวัดหนองคาย) จังหวัดหนองคาย

Continue reading

Share This:

Posted in กิจกรรมบ้านพัก | Leave a comment